ช่อดอกไม้รับปริญญา ดอกไม้รับปริญญา แสดงความยินดี | Honeydew

ดอกไม้รับปริญญา ช่อดอกไม้รับปริญญา จาก Honeydew Florist

วันรับปริญญาเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของนิสิตและนักศึกษาทุกคน เป็นเครื่องชี้วัดอีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัยและแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในการออกเผชิญโลกกว้างและเข้าสู่ชีวิตการทำงานอย่างเต็มตัว

เมื่อใกล้วันรับปริญญา ก็ถึงเวลาเตรียมของขวัญแสดงความยินดีให้กับบัณฑิต ซึ่งของขวัญสุดคลาสสิกที่นิยมมอบให้กันมาก ๆ ก็คือ “ช่อดอกไม้รับปริญญา” นั่นเอง เพราะช่อดอกไม้รับปริญญาถือเป็นตัวแทนในการแสดงความยินดีให้กับเพื่อน ๆ หรือบุคคลสำคัญในวันที่พวกเขาสำเร็จการศึกษา ซึ่งนอกจากจะมีความเป็นสากล มอบให้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงแล้ว  ดอกไม้ปริญญาเก๋ๆ ยังสามารถใช้เป็นพร็อพในการถ่ายรูป ทำให้รูปของบัณฑิตออกมาดูดี สดใสมากยิ่งขึ้นอีกด้วย 

Shopping Cart
Scroll to Top